Biørnegildet 2019

Gildesjef

Gildesjef

Emma Linnea Wiström
Hovedansvaret til gildesjefen er å sette overordnede mål for festivalen og deretter oppmuntre de andre styremedlemmene til å løpe løpsk. Under planleggingsprosessen setter jeg opp og leder møter innad i styret og med eksterne partnere. Ellers bidrar jeg til det som vervene trenger ved ulike tidspunkt, og prøver å se til at vi følger tidsplanen.

Nestleder

Nestleder

Helene Sæthre Aune
Gildesekretær referer under møter, bidrar til det administrative og fyller inn for Gildesjef når det er nødvendig. I tillegg bidrar sekretær til med å sette rammer for festivalen og delegere arbeidsoppgaver for at festivalen skal gå rundt.

Økonomiansvarlig

Økonomiansvarlig

Oda Johanne Kristensen
Økonomiansvarlig fører regnskap i forkant, gjennom og i etterkant av festivalen. Jeg sørger for at det økonomiske er på stell, og hjelper de styremedlemmene som møter på utlegg og fakturaer tilknyttet Biørnegildet.

Sponsoransvarlig

Sponsoransvarlig

Adrian Eriksen og Leaf Thorseth
Biørnegildet er stolt over å ha partnere som bidrar både økonomisk og på andre måter. Uten dem hadde ikke festivalen blitt det den er, så vi har kontaktet dem i forkant av festivalen og sørger for at forventningene er avklart fra begge parter.

Bookingansvarlig

Bookingansvarlig

Raoul Ekeli
Kveldsaktivitetene våre er blant annet stand-up og konserter av ulike slag. Bookingansvarlig sørger for underholdningen på kveldstid under Gildedagen og festivaluken. Jeg har kontaktet band, artister og komikere, og gjør det beste vi kan for å få dem hit for deres fornøyelse.

PR-ansvarlig

PR-ansvarlig

Iris Anna Berg
Det blir ingen festival uten gjester! Blæstsjef har ansvar for de frivillige som jobber for å spre informasjon om arrangementer og andre hendelser som skjer i forbindelse med festivalen. Vi dukker opp i forelesninger og sprer de gode nyhetene på sosiale medier.

Frivilligansvarlig

Frivilligansvarlig

Alida Hardersen, Jan Ole Åkerholm og Maja Øien
Biørnegildet er en festival som er 100% drevet av frivillige! De frivilligansvarlige har ansvar for å rekruttere, koordinere og motivere alle frivillige frem mot festivalen. Vi fikser mat og drikke til alle frivillige, setter opp skiftplanen og passer på at alle har det bra under avviklingen av festivalen. Hvis du ønsker å vite hvordan du kan bidra til festivalen er det oss du snakker med!

Arrangementansvarlig

Arrangementansvarlig

Christina Eide
En festival som Biørnegildet skal selvfølgelig ha litt fest for å leve opp til navnet. Arrangementsjef har administrativt og praktisk ansvar når det kommer til eventer gjennom Biørnegildet og Gildedagen. Jeg er dessuten hovedansvarlig for Blinderns største pub-til-pub når vi samler over 10 puber inne i Vilhelm Bjerknes fredagen i festivaluken.

Fagansvarlig

Fagansvarlig

Elisabeth Christensen og Anna Quintard
Denne festivalen er rettet mot realfagsstudenter og da trenger vi selvfølgelig noen populærvitenskapelige foredrag innen realfag. Fagsjef har ansvar for å arrangere det faglige opplegget rundt Biørnegildet. Det innebærer planlegge realfrokost til Gildedagen og hver dag under festivaluken, samt arrangere aktiviteter på dagtid så som foredrag og tverrfaglig panel om nye og interessante temaer.

Webansvarlig

Webansvarlig

Eivind Aarnæs
Webansvarlig er ansvarlig for produksjon, design, og drift av nettsiden. I tillegg drifter han mailkontoene og det interne kommunikasjonssystemet for gildestyret.

Ballansvarlig

Ballansvarlig

Adnan Vrevic og Ole Martin Vister
Biørnegildet avsluttes med det storslagne Biørneballet på lørdagen i festivaluken. Denne tradisjonsrike kvelden krever planlegging for å gjøres minneverdig, noe vi gjør vårt beste innsats for å få til.

Redaktør for Biørnetjenesten

Redaktør for Biørnetjenesten

Anders Søberg
Under Gildedagen og Biørnegildet gis avisen Biørnetjenesten ut. Den består av innhold som er relevant for studenter ved matematisk-naturvitenskapelig fakultet, og litt morsomme innslag som kan få tiden til å gå i lesepausene.